Novica

Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je kot ustanovitelj dne 2. aprila 2015 sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2015, skladno s četrto alinejo 13. člena Zakona o javnih skladih, razen v delu, ki se nanaša na sofinanciranje ukrepov določenih v Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016.

Dokument vsebuje ključne elemente za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo.

Ker je Vlada RS 14. 5. 2015 sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016, v katerem je določila ukrepe, ki bodo sofinancirani s sredstvi omenjenega Sklada, je vlada sprejela Rebalans poslovnega in finančnega načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada za leto 2015.

Rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada predstavlja programsko podlago za izvajanje dejavnosti Eko sklada v letu 2015. Načrt opredeljuje obseg, vsebino in način izvajanja programov spodbujanja okoljskih naložb. Pripravljen je na podlagi ocene rezultatov poslovanja za leto 2014 in ocene razpoložljivih sredstev v letu 2015.

Vir: MOP


© 2012 - 2021 Portal Energetika