Novica

Vlada sprejela predlog stališča o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je danes na redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES - 15813/11.


Predlog stališča vlade je, da Republika Slovenija podpira predlog omenjene uredbe, saj predstavlja pozitivno usmeritev pri pospeševanju umeščanja vseevropskih energetskih prednostnih projektov, teži k poenostavljanju postopkov za izdajanje dovoljenj, pospešuje (obstoječo) regulativo za obravnavo projektov ter tako zagotavlja pravočasno izvajanje PCI na področju električne energije in zemeljskega plina. Slovenija je vključena v tri prednostne koridorje za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Ti koridorji in v uredbi določena merila so podlaga za identifikacijo projektov skupnega interesa, ki bodo posledično upravičeni do sofinanciranja iz naslova Instrumenta za povezovanje Evrope (t.i. IPE uredba). 


Slovenija ima kljub vsemu določene zadržke; pomanjkljive so definicije določenih pojmov, časovni roki za izdajo dovoljenj so prekratki, nejasen je tudi način dela regionalnih skupin, hkrati pa določila glede razporeditve stroškov investicij prinašajo določen riziko za majhne države.

Vlada bo predlog stališča poslala Državnemu zboru RS v odločanje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika