Novica

Posodobljeni temeljni EU varnostni standardi za varstvo pred nevarnostmi ionizirajočega sevanja

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

V Uradnem listu EU je bila 17. 1. 2014 objavljena posodobljena EURATOM direktiva o temeljnih varnostnih standardih za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (Direktiva Sveta EU 2013/59/EURATOM), znana tudi kot EU BSS (Basic Safety Standards).

Direktivo EU BSS so pripravljali skoraj deset let, države članice pa morajo določila direktive prenesti v svoj pravni red do 6. februarja 2018.

Direktiva, ki povzema tudi nekatera dosedanja priporočila Evropske komisije, nadomešča poleg dosedanje EURATOM direktive o temeljnih standardih iz leta 1996 še direktivo o varstvu zdravja posameznikov pred nevarnostjo ionizirajočega sevanja zaradi izpostavljenosti sevanju v zdravstvu iz leta 1997, direktivo o obveščanju prebivalstva o ukrepih zdravstvenega varstva, ki jih je treba sprejeti, in o pravilih ravnanja v primeru radiološkega izrednega dogodka iz leta 1989, direktivo o operativni zaščiti zunanjih delavcev, ki so med svojimi aktivnostmi na kontroliranih območjih izpostavljeni nevarnosti ionizirajočega sevanja, iz leta 1990 in direktivo o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov neznanega izvora iz leta 2003.

Posodobljena direktiva temelji na priporočilih združenja ICRP iz leta 2007 (Publikacija ICRP 103), vključuje izsledke novejših znanstvenih raziskav in prepoznane dobre prakse ter sledi dokumentu Mednarodne agencije za atomsko energijo IAEA BSS GSR PART 3.

Poglavitne novosti, ki jih prinaša nova direktiva, se nanašajo na:

  • varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov sevanja, vključujoč varstvo zaradi radona na delovnih mestih in v bivalnih prostorih,
  • upravljanje s kontaminiranimi območji, ki jih ni mogoče očistiti,
  • jasno ločevanje med obstoječo in načrtovano izpostavljenostjo ter izpostavljenostjo med izrednim dogodkom,
  • sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh držav članic v primeru izrednega dogodka,
  • izenačenje vrednosti za izvzetje in odpravo nadzora nad radioaktivnimi snovmi,
  • poenotenje razvrstitve virov sevanja po IAEA in EU klasifikaciji in
  • zahteve za upravičenost medicinskih radioloških posegov za zgodnje odkrivanje bolezni.

Vir: URSJV


© 2012 - 2024 Portal Energetika