Novica

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Končnim uporabnikom so na voljo finančna sredstva Sklada skladov v obliki posojil za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb. Do sredstev so upravičene osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno ter ESCO podjetja, ki lahko v okviru programa pridobijo kredit v višini od 100.000 do 15.000.000 EUR z dobo kreditiranja od 5 do 25 let.

Cilj SID banke je podpreti celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevati k pozitivnim spremembam v porabi energije v vseh sektorjih.

Namen posojilnega programa je spodbujanje celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja.

Upravičenci posojilnega programa so osebe celotnega javnega sektorja in občine ter ponudniki energetskih storitev (ESCO podjetja), ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke (»Primerni kreditojemalci«) Posebnih pogojev.

V okviru kredita bodo zagotovljena sredstva za projekte celovite energetske prenove javnih stavb, katerih upravičeni stroški so skladni s "Priročnikom Ministrstva za infrastrukturo o upravičenih stroških pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja", in zajemajo:

  • ukrepe na ovoju stavbe,
  • ukrepe na ogrevalnem, hladilnem in prezračevalnem sistemu,
  • ukrepe rabe obnovljivih virov,
  • ukrepe vgradnje kogeneracijskih sistemov, naprav in sistemov energetskega upravljanja,
  • ter ukrepe rabe in proizvodnje električne energije, itd.

Upravičenci lahko oddajo vlogo do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

Podrobnosti


© 2012 - 2023 Portal Energetika