Novica

Posvet: »Delitev in obračun stroškov za toploto s stavbah z več posameznimi deli po dejanski porabi«

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V torek, 26. oktobra 2010, je Gospodarska Zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo organizirala posvetovanje z naslovom »Delitev in obračun stroškov za toploto s stavbah z več posameznimi deli po dejanski porabi«. Osrednja tema posveta je bilo izvajanje Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki ga je ministrstvo izdalo januarja letos. Posveta se je udeležilo okoli 130 slušateljev, predvsem upravnikov večstanovanjskih stavb.

Predstavniki Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo so predstavili pravilnik, metodologijo delitve stroškov za toploto in načrte ministrstva glede informiranja lastnikov in uporabnikov stavb, predstavnica Eko sklada pa je predstavila razpise za dodeljevanje kreditov in nepovratnih sredstev za spodbujanje investicij za povečanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb. 


Poleg tega so bili predstavljeni rezultati raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS) 2010 za večstanovanjske stavbe in možnosti za zmanjšanje porabe energije z regulacijo ogrevalnih sistemov. Posebej je bila zanimiva predstavitev dosežkov in izkušenj podjetja Domplan, d. d., iz Kranja, ki kažejo na to, da je možno v večstanovanjskih stavbah z uvedbo obračuna po dejanski porabi znižati porabo toplote tudi za več kot 25 %.

 
Precejšnji del posvetovanja je bil namenjen razpravi o aktualnih problemih in vprašanjih, v kateri je sodelovala tudi predstavnica sektorja za stanovanja Ministrstva za okolje in prostor.


© 2012 - 2021 Portal Energetika