Novica

Posvet o novem Energetskem zakonu (EZ-1)

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor mag. Kumer s sodelavci je sodeloval na 1. posvetu o Energetskem zakonu (EZ-1), ki v slovenski pravni red prenaša določbe desetih evropskih direktiv, ureja področje trga z energijo ter spodbujanje energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter nadzor in regulacijo trga.

Posvet s praktičnimi napotki za uporabo novega Energetskega zakona (EZ-1) je organiziralo podjetje Prosperia, d.o.o.. Na posvetu so zakon predstavili:

  • mag. Bojan Kumer, Državni sekretar, MzIP,
  • dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Univrze v Ljubljani,
  • mag. Urban Prelog, Direktorat za energijo, MzIP,
  • mag. Hinko Šolinc, Direktorat za energijo, MzIP in
  • Jurij Vertačnik, Direktorat za energijo, MzIP.

Državni sekretar, mag. Bojan Kumer, je podal konceptualno zasnovo novega energetskega zakona ter glavne spremembe, ki jih prinaša EZ-1. Udeležencem posveta je na kratko predstavil tudi naloge, ki jih potrebno še opraviti do sprejema vseh potrebnih podzakonskih aktov.

Energetski zakon je začel veljati 22. marca 2014. Zakon bo bistveno pripomogel h krepitvi konkurence in pravic potrošnikov, hkrati pa pomagal ustvarjati pogoje za večjo zanesljivost oskrbe. Dobro delujoč trg z energijo kot osnovni predpogoj za gospodarsko rast in izhod iz krize bo zagotovil konkurenčne cene energije, kar bo imelo pozitiven vpliv tako na gospodinjstva kot tudi na gospodarstvo.

 

 

Podrobnejša predstavitev zakona


 


© 2012 - 2021 Portal Energetika