Novica

Posvetovalni proces za pripravo EKS: Uspešno zaključena razprava o toploti in povezanih sistemih

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V okviru priprave Energetskega koncepta Slovenije je bila je v petek, 18. novembra 2016, organizirana tretja delavnica, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o zagotavljanju trajnostne oskrbe s toploto in izzivih povezanih sistemov. Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS) uporabljeni pri pripravi osnutka tega strateškega dokumenta, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto. Delavnice so del posvetovalnega procesa.

Foto: MZI

V konstruktivni razpravi so deležniki kot glavne teme izpostavili vprašanje zagotavljanja zanesljivosti in učinkovitosti daljinskih sistemov, določitve prednostnih virov ogrevanja in vloge občin pri izpolnjevanju ciljev. Pri tem je bil izpostavljen tudi problem zagotavljanja kvalitete zraka, vloge odvečne toplote iz industrijskih procesov in termoelektrarn, govor pa je tekel tudi o možnosti ločenega upravljanja toplotnih omrežij od ponudnikov toplote po vzoru upravljanja elektroenergetskih in plinskih omrežij.

Na tokratni interaktivni delavnici posvečeni toploti in povezanimi sistemi je sodelovalo skoraj 30 predstavnikov ključnih deležnikov s področja energetike in organizacij, ki so se v proces javne razprave o strateških usmeritvah za pripravo Energetskega koncepta Slovenije s svojimi predlogi in komentarji aktivno vključile že v lanskem letu. V razpravi so sodelovali predstavniki energetskih družb, gospodarstva, nevladnih organizacij in znanstveno-raziskovalnih organizacij. Delavnico je organiziral Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju s Svetom za energetiko Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).
 
Ministrstvo za infrastrukturo je lansko leto v postopku javne razprave, na podlagi prejetih stališč, pripomb in komentarjev identificiralo ključne strateške energetske dileme, ki zadevajo področje virov energije, omrežij, toplote in prometa. V zvezi z njimi želi pri oblikovanju Energetskega koncepta Slovenije z deležniki izvesti podrobnejšo, argumentirano razpravo, ki temelji na dejstvih in številkah.


Deležniki so na prvi delavnici, ki je potekala v maju letos, razpravljali o virih energije za trajnostno oskrbo Slovenije. Strinjali so se, da trendi kažejo na občutno večanje rabe obnovljivih virov energije v prihodnosti, tudi za proizvodnjo električne energije. Ključni dejavnik pri tem bodo tudi elektroenergetska omrežja, ki bodo ta prehod omogočila. Temu je bila namenjena tudi razprava na drugi delavnici, v začetku novembra meseca 2016.


V prihodnjih dneh bo organizirana še ena delavnica, kjer bo razprava usmerjena k vprašanjem dekarbonizacije prometa.

Vir: MzI

Foto: MZI

© 2012 - 2024 Portal Energetika