Novica

Posvetovanje glede seznama predlaganih dodatnih projektov skupnega interesa PCI

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Evropska komisija je odprla posvetovanje glede seznama predlaganih dodatnih projektov skupnega interesa (Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest – Additional projects in oil, gas and electricity). Posvetovanje je odprto do 22. oktobra 2015 in poteka preko spletne strani Evropske komisije – Your Voice in Europe.

Zaradi izrednega ponovnega odprtja TYNDP 2015 za plinski sektor, rezultatov dela Regionalne skupine za nafto (Regional Group for oil) in rezultatov prejšnjega javnega posvetovanja je Evropska Komisija odprla posvetovanje glede seznama predlaganih dodatnih projektov skupnega interesa na področju nafte, plina in električne energije.


Evropska komisija ob tem opozarja, da je prejšnje posvetovanje glede predlaganih projektov skupnega interesa že zaključeno in da novo posvetovanje pokriva le dodatne predlagane projekte. Vsi podani komentarji bodo vključeni v poročilo "Report of The Public Consultation on the Second List of Projects of Common Interes", ki bo objavljeno naknadno.

 


Obdobje posvetovanja: od 29. julija 2015 do 22. oktobra 2015. Posvetovanje poteka preko spletne strani Evropske komisije – Your Voice in Europe.

Kontakt: DG Energy, Unit B1 Internal Market I: Networks and Regional Initiatives
European Commission
Directorate-General for Energy
Unit B1, Unit Internal Market I: Networks and Regional Initiatives
B-1049 Brussels
Belgium

E-pošta: ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu

Prispevke lahko oddajo posamezniki, organizacije in javni organi s pomočjo vprašalnika, ki je dostopen na spletni strani Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest – Additional projects in oil, gas and electricity. Na tej spletni strani najdete tudi vse ostale potrebne informacije.


Dodatne informacije o projektih najdete na spletnih straneh predlagateljev in na spletni strani ENTSO-E in ENTSO-G.


Vir: EK


© 2012 - 2024 Portal Energetika