Novica

Potek del na HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Izkop obtočnega kanala ob gradbišču HE Brežice.

Reka Sava je 29. 5. 2014 ob gradbišču HE Brežice, dobila nov preusmerjen tok. Prekopan je bil namreč obtočni kanal, ki bo v naslednjih treh letih prevajal vodo reke Save ob gradbeni jami bodoče elektrarne. V naslednjih dneh sledi dokončanje pregrajevanja obstoječe struge in nadaljevanje del pri formiranju gradbene jame bodoče jezovne zgradbe.

Izkop obtočnega kanala je potekal dobra dva meseca in v tem času je bilo izkopano preko 500.000 m3 materiala od skupno 650.000 m3 (obtočni kanal in gradbena jama). Večji del izkopanega materiala, se bo po preusmeritvi reke Save preko prelivnih polj uporabilo za zasutje sedanjega obtočnega kanala.

HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 45 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in predvideno povprečno letno proizvodnjo 161 GWh. HE Brežice bo v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno 1 % trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za prodajo sistemskih storitev.

 

Vir: HESS


© 2012 - 2020 Portal Energetika