Novica

Potrjen nov seznam PCI projektov skupnega interesa 2015

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

3. novembra 2015 je v Bruslju potekalo srečanje visokih uradnikov, kjer je bil potrjen nov seznam projektov skupnega interesa (PCI seznam 2015) na področjih električne energije, plina, nafte, pametnih omrežij in elektroenergetskih avtocestah. Na seznam so uvrščeni številni projekti, pri katerih sodeluje Slovenija.

Evropska komisija je leta 2013 z Uredbo 347/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo določila bistvene koridorje in območja pomembna za izgradnjo integriranega energetskega omrežja. Cilj Uredbe 347/2013/EU je pospešitev izvajanja energetskih projektov in poenostavitev postopkov za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za projekte, ki jim je prepoznan status projekta skupnega interesa (ang. Projects of Common Interest (PCI)).

Na srečanju visokih uradnikov (ang. High Level Group), ki je potekal 3. novembra 2015 v Bruslju, je bil sprejet nov seznam projektov skupnega interesa 2015 (ang. PCI list 2015). Srečanja se je na strani Republike Slovenije udeležil generalni direktor Direktorata za energijo iz Ministrstva za infrastrukturo, g. Danijel Levičar. Komisija bo 18. novembra 2015 sprejela novo delegirano Uredbo o uvedbi drugega seznama PCI projektov, ki spreminja Uredbo 347/2013/EU.

Na nov seznam projektov skupnega interesa (ang. PCI list 2015) so bili uvrščeni naslednji projekti, ki so povezani z Republiko Slovenijo:

1.    Elektroenergetske povezave v prednostnem koridorju Sever-jug v Srednji in vzhodni Evropi (ang. 'NSI EAST Electricity'):


2.    Plinske povezave v prednostnem koridorju Sever-Jug v srednjevzhodni in južni Evropi (ang. 'NSI East Gas'):

  • Interkonektor Madžarska (Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós) – Slovenija (Lendava– Kidričevo),
  • Povezava Hrvaška – Slovenija – Avstrija, ki vključuje tudi 2. fazo razširitve kopmpresorske postaje Kidričevo

3.    Prednostno tematsko področje – uporaba pametnih omrežij (ang. Priority Thematic Area Smart Grids Deployment):


Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh predlagateljev PCI projektov:


© 2012 - 2023 Portal Energetika