Novica

Potrjena Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na včerajšnji 43. redni seji izdala soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za distribucijsko omrežje električne energij (SONDO).

Na podlagi 144. člena Energetskega zakona (EZ-1) sistemska obratovalna navodila za posamezen prenosni ali distribucijski sistem izda po javnem pooblastilu elektrooperater, ki na tem sistemu izvaja dejavnost operaterja, in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred njihovo objavo mora pridobiti soglasje Agencije za energijo in vlade.

Na slovenskem elektrodistribucijskem sistemu izvaja nalogo distribucijskega operaterja družba Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo  d.o.o. (SODO). SODO je izdelal Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (v nadaljevanju SONDO) in jih predložil regulatroju trga Agenciji za energijo, ki je 22. oktobra 2020 zanje podala soglasje.

SONDO določajo sistem obratovanja za elektroenergetsko distribucijsko omrežje, opredeljujejo storitev distribucije električne energije po distribucijskem omrežu, način zagotavljanja sistemskih storitev na distribucijskem omrežju, obratovanje in razvoj distribucijskega omreža ter tehnične pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje.

Predložena SONDO izpolnjujejo vse zakonske kot tudi postopkovne zahteve. Predložena navodila podrobno vsebinsko urejajo vsa področja, za katera je zadolžen distribucijski operater, zato je vlada RS dala soglasje.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika