Novica

Potrjeno polletno poročilo Eko sklada

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Nadzorni svet je 11.9.2019 potrdil polletno poročilo Eko sklada. Eko sklad je v prvem polletju razdelil rekorden obseg spodbud za energetsko učinkovitost.

Eko sklad v prvi polovici leta izplačal rekorden obseg dodeljenih spodbud za okoljske naložbe; od tega jih je največ za energetsko učinkovitost.

Eko sklad že več kot četrt stoletja spodbuja naložbe v zeleno prihodnost. Ponujajo nepovratne finančne spodbude, ugodne kredite in brezplačno svetovanje. V zadnjih letih pa so najbolj poznani po subvencijah za učinkovito rabo energije.

Obseg aktivnosti strmo narašča; v zadnjih 10 letih so s približno 260 mio EUR nepovratnih sredstev sofinancirali skoraj 110.000 naložb v učinkovito rabo energije in dodelili okrog 280 mio EUR kreditov za dobrih 10.000 okoljskih naložb. Učinek vseh teh naložb je zmanjšanje izpustov CO2 za skoraj 320.000 ton in 1.380 GWh prihranjene energije. Za izvedbo teh investicij je bilo potrebnih letno okrog 1500 delovnih mest. Če upoštevamo še posredne učinke, se lahko zaključi, da Eko sklad s svojimi spodbudami ustvari približno 2400 »zelenih« delovnih mest.

V letu 2019 so se aktivnosti še bistveno okrepile; v prvi polovici letošnjega leta je bilo izplačanih 29 mio EUR subvencij, kar je dvakrat toliko kot v prvem polletju 2018 in več kot v v povprečju zadnjih let na letni ravni. Velik porast je bil letos tudi pri kreditih; koriščenih je bilo za 18 mio EUR kreditov, kar je 50 % več kot v prvem polletju lanskega leta.  

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika