Novica

Soglasje CŠOD za sklenitev javno-zasebnega partnerstva – sprememba sklepa

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS sprejela sklep, da se Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), poda soglasje za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projekt Demonstracijska/pilotna izvedba energetske prenove stavbe »Nastanitveni objekt CŠOD, Ribčev laz 43, 4265 Bohinjsko jezero«, in »izvedbo navedenega projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva«.

Predlagani projekt je izvedba energetske prenove objekta Dom Bohinj.

Vlada Republike Slovenije je na današnji 92. redni seji sprejela sklep, da se Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), kot drugemu javnemu parterju, ustanovitelj RS, poda soglasje za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projekt Demonstracijska/pilotna izvedba energetske prenove stavbe »Nastanitveni objekt CŠOD, Ribčev laz 43, 4265 Bohinjsko jezero«, in »izvedbo navedenega projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva«.


V predmetnem sklepu je prišlo do napake pri označbi objekta in sicer pri navedbi številke stavbe in naslova objekta, zato je potrebna sprememba sklepa z navedbo pravilnega naslova in št. stavbe: Dom Bohinj, z naslovom Ribčev laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero, številka stavbe 61, k.o. 2199 - Savica. Pri predmetni napaki gre za očitno tipkarsko napako, saj gre dejansko za isti objekt, kar je razvidno iz navedenega pravilnega naslova in številke stavbe v obrazložitvi vladnega gradiva in prilog k gradivu.

 

Več informacij

Vir: MIZŠ


© 2012 - 2022 Portal Energetika