Novica

Povečanje namenskega premoženja Eko sklada

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela sklep, da se poveča namensko premoženje Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, z izplačilom sredstev v višini 487.989,34 EUR.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe po javnem razpisu znaša 682.614 EUR.

Povečanje, vrednost in vrsto dodatnega namenskega premoženja mora Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad vpisati v sodni register.

Povečanje namenskega premoženja Eko sklada bo namenjeno kreditiranju različnih okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občanov, predvsem naložb v ukrepe obnovljivih virov energije z namenom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Vsako povečanje sklada namenskega premoženja Eko sklada pomeni povečanje sklada sredstev, ki se jih lahko podeljuje z ugodnejšo obrestno mero.

Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika