Novica

Povprečne cene naftnih proizvodov v Sloveniji za 1. četrtletje 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistčna časovna vrsta povprečnih cen naftnih proizvodov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL, industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 1. četrtletje 2013.

Povprečne končne cene za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL in UNP – avtoplin so v 1. četrtletju 2013 višje kot v 1. četrtletju 2012. V 1. četrtletju 2013 so povprečne končne cene v primerjavi s 1. četrtletjem 2012 višje za 7,2 % pri neosvinčenem motornem bencinu 95, za 7 % pri neosvinčen motornem bencinu 98, za 5,8 % pri dizelskem gorivu, za 3 % pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL in za 4 % pri UNP-avtoplinu.

 

Samo pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla je povprečna končna cena v 1. četrtletju 2013 nižja za 1,6 % od povprečne končne cene v 1. četrtletju 2012.

V primerjavi s 1. četrtletjem 2012 so na povišanje povprečnih končnih cen naftnih proizvodov v 1. četrtletju 2013 vplivale višje okoljske dajatve zaradi onesnaževanja zraka s CO2, višji dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in višje trošarine. Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 je za 1. četrtletje 2013 znašala 3,4 €c/l za neosvinčen motorni bencin 95 in neosvinčen motorni bencin 98 ter 3,7 €c/l za dizelsko gorivo, v 1. četrtletju 2012 pa za te naftne proizvode ta okoljska dajatev še ni bila uvedena. Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 se je za 1. četrtletje 2013 pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL v 1. četrtletju 2013 povečala za 0,4 €c/l v primerjavi s 1. četrtletjem 2012. Za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla se je okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 iz 4 €c/kg v 1. četrtletju 2012 povišala na 4,6 €c/kg v 1. četrtletju 2013. Tudi dodatek za povečanje energetske učinkovitosti se je pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL in industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla v 1. četrtletju 2013 povečal v primerjavi s 1. četrtletjem 2012. Enako velja za trošarine, ki so v 1. četrtletju 2013 v primerjavi s 1. četrtletjem 2012 višje pri neosvinčenem motornem bencinu 95, neosvinčenem motornem bencinu 98, dizelskem gorivu in kurilnem olju ekstra lahkem KOEL.

Povprečne končne cene v Sloveniji za 1. četrtletje 2013 znašajo 1,525 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95, 1,539 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98, 1,400 EUR/l za dizelsko gorivo, 1,036 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL, 0,805 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in 0,812 EUR/l za UNP – avtoplin.

 

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih proizvodov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2022 Portal Energetika