Novica

Povprečne cene naftnih proizvodov v Sloveniji za 3. četrtletje 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistčna časovna vrsta povprečnih cen naftnih proizvodov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin 95, neosvinčen motorni bencin 98, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko KOEL, industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 3. četrtletje 2013.

Povprečne maloprodajne cene v Sloveniji za 3. četrtletje 2013 znašajo:

  • 1,504 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95,
  • 1,525 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98,
  • 1,392 EUR/l za dizelsko gorivo,
  • 1,014 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko KOEL,
  • 0,801 EUR/kg za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla,
  • 0,754 EUR/l za UNP – avtoplin.

V 3. četrtletju 2013 so v primerjavi s 3. četrtletjem 2012 povprečne končne maloprodajne cene nižje pri neosvinčenem motornem bencinu 95 za 0,4 €cent/l, pri neosvinčenem motornem bencinu 98 za 0,2 €cent/l, pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL za 1 €cent/l, pri industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla za 1,3 €cent/l in pri UNP – avtoplinu za 3,1 €cent/l. Na znižanje teh povprečnih končnih cen v 3. četrtletju 2013 so kljub višjim okoljskim dajatvam zaradi onesnaževanja zraka s CO2 pri vseh naftnih proizvodih, višjemu dodatku za povečanje energetske učinkovitosti pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL in industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % ter višjih trošarinah pri obeh motornih bencinih in dizelskem gorivu, vplivale nižje začetne cene naftnih proizvodov brez dajatev.

Povprečne končne maloprodajne cene v 3. četrtletju 2013 so višje kot v 3. četrtletju 2012 pri dizelskem gorivu za 0,5 €cent/l. Na to povišanje povprečnih končnih maloprodajnih cen so v 3. četrtletju 2013, klub nižjim začetnim cenam brez dajatev, vplivale višje okoljske dajatve zaradi onesnaževanja zraka s CO2 in višja trošarina.

 

Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 je za 3. četrtletje 2013 znašala 3,5 €cent/l za neosvinčen motorni bencin 95 in neosvinčen motorni bencin 98 ter je bila za 0,8 €cent/l višja kot v 3. četrtletju 2012. Za dizelsko gorivo je okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 za 3. četrtletje 2013 znašala 3,7 €cent/l, v 3. četrtletju 2012 pa je bila 2,9 €cent/l. Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 se je za 3. četrtletje 2013 pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL povečala za 0,4 €cent/l v primerjavi z 3. četrtletjem 2012. Za industrijsko kurilno olje s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla se je okoljska dajatev zaradi onesnaževanja zraka s CO2 iz 4 €cent/kg v 3. četrtletju 2012 povišala na 4,6 €cent/kg v 3. četrtletju 2013.


Tudi dodatek za povečanje energetske učinkovitosti se je pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL in industrijskem kurilnem olju s vsebnostjo ≤ 1 % žvepla iz 3,5 €cent/l v 3. četrtletju 2012 povečal na 0,5 €cent/l v 3. četrtletjem 2013.


Trošarine so v 3. četrtletju 2013 v primerjavi s 3. četrtletjem 2012 višje pri neosvinčenem motornem bencinu 95 in neosvinčenem motornem bencinu 98 za 1,6 €cent/l ter pri dizelskem gorivu za 2 €cent/l. Pri kurilnem olju ekstra lahkem KOEL je trošarina v 3. četrtletju 2013 nižja za 0,7 €cent/l v primerjavi s trošarino v 3. četrtletju 2012.

Podrobnejši prikaz strukture cene naftnih proizvodov v Sloveniji za posamezno četrtletje je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika