Novica

Predlog bodoče ureditve izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na današnji 146. redni seji seznanila s Poročilom Delovne skupine za izpolnitev zavez iz odzivnega poročila na poročilo Računskega sodišča RS v zvezi z revizijo izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe (GJS) sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO).

Vlada je na podlagi tega poročila Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) predlagala, naj:

  • izvede aktivnosti glede oddelitve tržnih družb od elektrodistribucijskih družb, vključno s proučitvijo možnosti dokapitalizacije HSE z državnim deležem v oddeljenih tržnih družbah;
  • pravočasno izvaja ukrepe v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 glede elektrodistribucijskih družb in o izvajanju aktivnosti mesečno poroča vladi.

Omenjena delovna skupina je zaključila z delom.

Vir: Mz


© 2012 - 2024 Portal Energetika