Novica

Predlog EZ-1 uspešno prestal drugo obravnavo v Državnem zboru RS

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Včeraj zvečer je v Državnem zboru RS potekala 2. obravnava predloga novega Energetskega zakona EZ-1 , ki ga je predlagala Vlada RS v obravnavo po rednem postopku.

Novembra 2013 je bila opravljena javna predstavitev mnenj in prva obravnava predloge novega Energetskega zakona (EZ-1), ki je prinesla številne amandmaje na člene zakona. Sledila so intenzivna usklajevanja ekipe iz ministrstva, pristojnega za energijo, z zakonodajno službo Državnega zbora ter vlagateljev amandmajev iz poslanske skupine SDS in poslancev koalicije v okviru sestankov na Odboru za infrastrukturo in prostor. Veliko vloženih amandmajev je bilo v večji meri upoštevanih in posledično so bili dopolnjeni ustrezni členi zakona.

Za drugo obravnavo je ostalo odprtih 31 členov, na katere je bilo vloženo skupaj 41 amandmajev. Od tega je bilo 31 amandmanjev predlaganih s strani poslanske skupine SDS, preostalih 10 pa s strani poslancev koalicije.

V razpravi je bilo največ časa namenjenih naslednjim tematikam:

  • lokalni energetski koncept (LEK),
  • energetsko dovoljenje za proizvodne zmogljivosti,
  • pogoji za izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja električne energije,
  • energetska izkaznica stavb,
  • pregled klimatskih sistemov,
  • pregled ogrevalnih sistemov,
  • licenca neodvisnega strokovnjaka,
  • sestava in delovanje sveta Agencije za energijo,
  • lastninska pravica ali služnost v javno korist.

Po razpravi je sledilo glasovanje za posamezne amandmaje. Sprejetih je bilo vseh 10 amandmajev, ki so jih skupaj predlagali poslanci koalicije. Ostalih 31 amandmajev, ki jih je predlagala poslanska skupina SDS, pri glasovanju ni dobilo potrebne večine za sprejetje.

Zadnja tretja obravnava predloga zakona po rednem postopku je predvidena v januarju 2014.


© 2012 - 2024 Portal Energetika