Novica

Predlog novega Energetskega zakona v javni obravnavi do 25. julija 2011

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač sta danes predstavila predlog Energetskega zakona.

 

Nov Energetski zakon EZ-1 poleg določil starega zakona uvaja tudi nekatere novosti, ki so opisane v posameznih poglavjih/delih. Zaradi obsežnosti je novi EZ-1 razdeljen na devet posameznih delov, in sicer na: uvodne določbe zakona, električno energijo, zemeljski plin, toploto in druge energetske pline iz zaključenih distribucijskih sistemov, energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, skupne določbe o Agenciji za energijo, inšpekciji in energetski infrastrukturi, kazenske določbe ter prehodne in končne določbe. 

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika