Novica

Predlog novele Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik se je začelo leta 2000, prvi rok za zaprtje je bil konec leta 2015. Pozneje je bil podaljšan do konca decembra 2108, medtem ko se predvideni stroški zaprtja niso spremenili.

Z novelo zakona se družbi RTH d.o.o. omogoča podaljšanje roka za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del do vključno leta 2019 in izvedbo postopka likvidacije Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. do 31. decembra 2020.  S  tem bo družbi dana možnost, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za zapustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo.

Spremembe  zakona bodo omogočile, da se v predlaganem obdobju izvede dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del,  odpravi posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del ter izvede ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možne povzročitelje onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju. Prav tako se v predlaganem obdobju izvede likvidacija in izbris družbe Rudnik Trbovlje Hrastnik iz Sodnega registra.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika