Novica

Predlog novele Zakona o rudarstvu

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Uvozna energetska odvisnost Republike Slovenije naj bi v letu znašala 51,3 %

Predlog novele Zakona o rudarstvu vsebuje spremembe in dopolnitve, na podlagi katerih bo po 31.12.2013 možno podaljšanje rudarskih pravic tistim koncesionarjem, ki so imeli rudarsko pravico na dan 1.1.2011, pa jim je obstoječi zakon (ZRud-1B) tako podaljšanje pomotoma onemogočil. Do 31.12.2013 namreč na večini takšnih pridobivalnih prostorov ne bodo odpravljene posledice izkoriščanja, česar brez rudarske pravice po tem datumu tudi ni mogoče storiti, zato bi brez sprejetja predlagane novele takšna območja ostala nesanirana, koncesionarji pa bi morali končati s svojo dejavnostjo.


Posledično bi to po 31.12.2013 lahko pomenilo izgubo med 200 do 400 delovnih mest, do marca 2014 pa že med 400 in 700 delovnih mest, prav tako pa tudi znižanje sredstev iz naslova koncesnin (skupaj preko 100.000 EUR). Hkrati novela spada med naloge s področja obvladovanja sive ekonomije v Republiki Sloveniji.


Predlagana novela zakona popravlja pomanjkljivosti veljavnega zakona, ki ni uredil prenosa nekaterih že pridobljenih pravic po starem zakonu, zaradi česar nekaterih postopkov ni mogoče izvesti (npr. onemogočeno sklepanje koncesijskih pogodb s pravnimi in fizičnimi osebami, ki jim je bila izdana odločba o izbiri koncesionarja po starem zakonu), prav tako pa bi bil lahko s tem kršen 155. člen Ustave RS. Novela odpravlja nepopravljive posledice tudi v delu, ki se nanaša na vpis odgovornih revidentov v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu. Veljavni zakon je sicer tiste odgovorne revidente, ki so v imenik vpisani po starem zakonu, prenesel v nov zakon, ni pa dal pravne podlage, da bi se v imenik lahko vpisale tudi osebe, ki so pogoje za vpis izpolnile po začetku uporabe tega zakona.

Novela vsebuje tudi manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona (popravek napak v besedilu, uskladitev posameznih delov zakona ter odpravo administrativnih ovir).


© 2012 - 2023 Portal Energetika