Novica

Predlog sklepa Sveta EU o podpisu Pariškega sporazuma

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o podpisu Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu EU.

Slovenija podpira predlog tega sklepa, ki ga bo na slovesnem dogodku, 22. aprila letos v New Yorku podpisal predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Slovenija podpira dogovor na ravni EU, da se slovesnega podpisa Pariškega sporazuma v New Yorku, udeležijo predstavniki EU in vseh držav članic (DČ), po možnosti na najvišji politični ravni. Slovenija deli stališče EU in DČ glede zgodovinskega uspeha za sprejem Pariškega sporazuma na podnebni konferenci ZN (t.i. COP21), 12. 12. 2015 v Parizu, o katerem smo poročali lani decambra.

Slovenija se strinja, da nov globalen podnebni sporazum zastavlja ambiciozen, a nujen načrt na poti v trajnosten razvoj in nizkoogljično družbo. Je univerzalen, dolgoročen, pravno zavezujoč dokument, uravnotežen in pošten dokument, ki vključuje vse države pogodbenice Konvencije. Slovenija deli stališče EU in DČ, da je potrebno takoj po podpisu sporazuma pripraviti časovnico za čim hitrejšo ratifikacijo sporazuma. Hkrati je v okviru delovnih teles Konvencije potrebno pripraviti in sprejeti tudi vsa izvedbena pravila, in sprejeti vse potrebne odločitve za pričetek izvajanja Pariškega sporazuma z letom 2020.

Slovenija meni, da je v EU treba aktivno nadaljevati s pripravo izvedbene zakonodaje za EU podnebno-energetski okvir po letu 2020. Slovenija pričakuje čim prejšnje predloge zakonodaje, ki bo pokrivala obveznosti zmanjševanja emisij v sektorjih, izven sheme trgovanja s toplogrednimi plini. Pri tem si bo Slovenija prizadevala za pošteno porazdelitev naporov in nalog med DČ v skladu s zmožnostmi in sposobnostmi posamezne DČ ter ob upoštevanju njihovih specifičnih izzivov, priložnosti in omejitev. V institucijah EU, tako v Svetu kot Evropskem parlamentu, je treba intenzivirati razpravo za pospešeno sprejetje izvedbene zakonodaje, ki bo prispevala k realizaciji ciljev Pariškega sporazuma. Vzdrževanje pozitivne dinamike pomeni tudi zaznambo podnebne diplomacije kot strateške naloge v diplomatskih dialogih in javni diplomaciji. Prednostni instrumenti zunanje politike ostajajo visoke bilateralne in med-regionalne aktivnosti s partnerskimi državami, G7, G20, delovanje v okviru ZN in v drugih mednarodnih forumih.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika