Novica

Predlog stališča RS k predlogu direktive o spremembi Direktive EU o energetski učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 120. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Vlada RS je na današnji 120. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktive Sveta 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Republika Slovenija meni, da predstavlja predlog amandmaja k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2012/27/EU o energetski učinkovitosti dobro osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo. Ta bo privedla do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo od držav članic zahteval, da dosežejo izboljšanje energetske učinkovitosti. Na ravni EU bo tako dosežen cilj izboljšanja energetske učinkovitosti za 30 % do leta 2030.

Republika Slovenija je pripravljena 30 % cilj sprejeti, v kolikor se bo pri oceni prispevkov držav članic na področju obnovljivih virov energije upošteval tudi prispevek države članice k drugim okoljskim ciljem na EU ravni (biodiverziteti). Republika Slovenija bo zagovarjala pristop, da se mora prispevek držav članic k cilju energetske učinkovitosti ocenjevati na podlagi nacionalnih izračunov.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika