Novica

Predlog stališča RS k predlogu direktive o spremembi Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 120. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb.

Republika Slovenija pozdravlja in podpira spremembo nove direktive o energijski učinkovitosti stavb. Z novimi spremembami je področje obnovljivih virov v predlogu direktive vsebinsko bolj poglobljeno obravnavano.

Republika Slovenija meni, da predstavlja predlog spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb dobro osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo, ki bo privedla do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo od držav članic zahteval, da dosežejo izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, s ciljem, da se na ravni EU doseže cilj izboljšanja skupne energetske učinkovitosti za 30 % do leta 2030.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika