Novica

Predlog stališča RS k predlogu uredbe EU o ustanovitvi ACER

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 120. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

Republika Slovenija pozdravlja predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi ACER in podpira predlog, da morajo biti nove pristojnosti ACER podkrepljene z ustreznimi dodatnimi kadri.
 
S predlagano uredbo ACER pridobiva večje pristojnosti na nadnacionalni ravni, kar je za integracijo trgov smiselno in verjetno tudi nujno potrebno, vendar gre za velike posege v suverenost držav članic. Zato Republika Slovenija opozarja, da je treba dosledneje določiti razmejitev pristojnosti ACER v razmerju do držav članic in nacionalnih regulativnih organov. Uredba mora določiti posege ACER v odločitve na nacionalni ravni kot izjeme in ne kot del splošne norme. Toliko bolj natančno mora biti predpisano, kdaj in na kakšen način ACER posega v odločitve na nacionalni ravni oziroma odločitve nacionalnega regulativnega organa.

Republika Slovenija nasprotuje predlogu Evropske komisije, da se ACER omogoči ustanavljanje lokalnih pisarn v drugih državah članicah. Meni, da predlog o ustanavljanju lokalnih pisarn v drugih državah članicah posega v medvladno odločitev z dne 7. 12. 2009, da bo sedež ACER v Ljubljani. Republika Slovenija si bo prizadevala, da se v pogajanjih ustrezno zaščiti slovenski interes, da se v primeru ACER ne ustanavljajo lokalne pisarne v drugih državah članicah.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika