Novica

Predlog stališča Slovenije do Predloga Uredbe EU o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na določenih področjih

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 146. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem podjetij.

Republika Slovenija načeloma podpira in pozdravlja Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev in postopka za zahteve po podatkih na področju notranjega trga, kmetijstva in ribištva (razen ohranjanja morskih bioloških virov), prometa, okolja in energetike, ki jih Komisija pošlje podjetjem in združenjem, katere namen je Komisiji omogočiti, da od izbranih udeležencev na trgu pravočasno pridobi celovite in zanesljive kvalitativne in kvantitativne podatke preko ciljno zastavljenih zahtev po podatkih.

RS razume in podpira namen uredbe, meni pa, da le-ta v nemajhni meri posega v sektor podjetništva. Ob tem se poraja dvom ali je Komisija za dosego cilja ustrezno izkoristila vse obstoječe mehanizme. Glede na to, da naj bi se uredba uporabljala le izjemoma, EK v 337 členu PEU pravzaprav že ima ustrezno pravno podlago za zbiranje informacij, potrebnih za opravljanje svojih nalog.

Ker predlog Uredbe podjetjem nalaga precej nepričakovana in ne povsem razumljiva bremena (po eni strani znatno posega v poslovanje podjetij, po drugi strani pa vsebinsko ni dovolj specifična ne z vidika vsebine podatkov, ki jih bo zahtevala, ne glede načina uporabe pridobljenih informacij, kot tudi ne glede nujnosti ukrepov, ki jih predvideva) bo Slovenija zagovarjala izjemnost uporabe mehanizmov uredbe. Poleg tega bo zahtevala, da se natančneje opredeli glavni pogoj za uporabo mehanizmov navedenih v uredbi, to je "obstoj resne težave z uporabo prava EU, ki ogroža doseganje skupnega cilja politike EU".

Glede na cilje, ki jih zasleduje uredba, ter profil slovenskih podjetij na področjih njene uporabe, si bo Slovenija prizadevala, da bi bila tako mikropodjetja kot MSP iz uredbe popolnoma in v celoti izpuščena. Težko si je namreč predstavljati, da imajo mikropodjetja in MSP pomemben vpliv na težave v delovanju celotne EU.

Republika Slovenija pozdravlja namen uredbe, ki je odprava težav glede pravočasnega dostopa do zanesljivih podatkov, ki se pojavljajo pri zagotavljanju spoštovanja pravil notranjega trg, in verjame, da bo le-ta olajšala spremljanje in izvrševanje pravil notranjega trga. Zmanjšanje ovir pri vstopu na trg, večja konkurenca ter lažje čezmejne širitve omogočajo bolje delujoč enotni trg, to pa ima za posledico več koristi tako za podjetja kot potrošnike.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika