Novica

Predlog Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela besedilo predloga Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH).

Vlada RS bo predlog zakona poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

S predlaganim zakonom in dopolnitvami zakona se prestavlja dokončanje zapiralnih del iz konca leta 2015 na konec leta 2018. Omogočena bo ustreznejša prerazporeditev proračunskih sredstev. S podaljšanjem roka za izvedbo zapiralnih del in končno likvidacijo rudnika do konca leta 2018 bo v celoti realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih obdobjih. Predvideno je, da bo do konca leta 2015 zaključeno zapiranje jamskih objektov, v obdobju 2016-2018 pa se morajo zaključiti vsa potrebna dela na področju ekološko-prostorske sanacije površine (EPS) in ustrezno razrešiti problematika preostalih zaposlenih.


© 2012 - 2023 Portal Energetika