Novica

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter ga predložila v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

Predlagani zakon spreminja in dopolnjuje nekatere določbe Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, ki urejajo trajanje sočasnega pridobivanja premoga in dinamiko zagotavljanja proračunskih sredstev po letu 2009, da se zagotovi oskrba z električno energijo iz domačih virov in doseže razbremenitev proračuna med gospodarsko krizo.

Temeljni namen predloga sprememb in dopolnitev ZPZRTH je doseči socialno vzdržen prehod presežnih delavcev rudnika v druga delovna okolja ali tudi razrešitev s pasivnimi oblikami prezaposlovanja (upokojitve) zaradi težje zaposljivosti, ki je posledica posebnosti dosedanjega dela, in zaradi zaposlovalnega okolja, za katero je značilna nadpovprečna stopnja brezposelnosti glede na državo kot celoto. Pri tem bo dosežena večja zanesljivost oskrbe z električno energijo na podlagi domačih virov, saj Termoelektrarna Trbovlje kot edini odjemalec premoga zadovoljuje do 6 % potreb po električni energiji. Podaljšanje pridobivanja premoga ob postopnem zapiranju razbremeni pritisk na proračunska sredstva, iz katerih se zapiranje financira, ker presežnih delavcev ob koncu proizvodnje 31. 12. 2009 ni mogoče razporediti na zapiralna dela niti iz tehnoloških niti iz finančnih razlogov. Po dolgoročnem programu zapiranja se finančne obveznosti na prehodu iz II. faze, to je iz obdobja 2005–2009, v III. fazo, to je v obdobje 2010–2014, kumulirajo, ob enoletnem podaljšanju proizvodnje se bodo posledice izvedbe kadrovsko socialnega dela programa zapiranja odrazile na podvojitvi potrebnih sredstev v letu 2011 glede na leto 2010. Na ravni celotnega obdobja do dokončanja programa v letu 2015 pa vsota sicer predvidenih sredstev ne bo prekoračena.

S predlogom sprememb zakona se želi doseči kratkoročna razbremenitev pritiska na proračunska sredstva, iz katerih se financira zapiranje. Prav tako se pri predlogu sprememb upošteva socialna politika zaposlovanja, saj okolje zaznamuje nadpovprečna brezposelnost. S predlogom sprememb zakona se želi zagotoviti tudi zanesljiva oskrba z električno energije, saj je edini odjemalec premoga Termoelektrarna Trbovlje.

Predlog zakona podaljšuje obdobje pridobivanja premoga in posledično spreminja  dinamiko potrebnih proračunskih sredstev, namenjenih za zapiranje.

 

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika