Novica

Predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN ter posvet o pripravi celovite presoje vplivov na okolje

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Dne 6. 9. 2019 je bil javno predstavljen dopolnjeni osnutek Celovitega nacionalnega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). 6. 11. in 12. 9. 2019 je potekal posvet o pripravi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za NEPN.

Posvet o vsebinjenju, 11. in 12. september 2019.

Javna predstavitev dopolnjenega osnutka NEPN je potekala 6. septembra 2019 ob 11. uri na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, v Veliki predavalnici. Namen dogodka je bil zainteresirani javnosti predstaviti dopolnjeni osnutek NEPN, ki ga je pripravil konzorcij institucij pod vodstvom IJS, ter izpostaviti nekatere ključne izzive, ki čakajo Slovenijo v prihodnjem desetletju, npr. promet in nadaljnje uvajanje obnovljivih virov energije. Dopolnjeni osnutek NEPN temelji na štirih scenarijih, ki predstavljajo izhodišče za celovito presojo vplivov NEPN na okolje.

Javne predstavitve dopolnjenega osnutka NEPN se je udeležilo prek 120 udeležencev. Gradiva in predstavitve so objavljene na spletni strani NEPN (podstran DOKUMENTI IN POVEZAVE) in dostopna prek spodnjih povezav.

Posvet o pripravi izhodišč (vsebinjenje) za celovito presojo vplivov NEPN na okolje je potekal 11. in 12. 9. 2019. Namen tega dogodka je bil ločeno nasloviti izhodišča za vsebinjenje dopolnjenega osnutka NEPN, na podlagi katerih bo konzorcij institucij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) ter v sodelovanju s Službo za pomoč strukturnim reformam Evropske komisije pripravil osnutek okoljskega poročila za NEPN. Zaradi izjemno velikega zanimanja je posvet potekal v dveh terminih, skupno pa se je posveta udeležilo prek 130 udeležencev.

Vsi zainteresirani deležniki so vljudno vabljeni, da do 19. 9. 2019 do 10.00 izpolnijo spletno anketo o predlogu vsebinjenja za celovito presojo vplivov NEPN, ki je dostopna prek spletne povezave https://www.1ka.si/a/231833.

Vse dodatne pripombe glede priprave poročila o vsebinjenju je v tem času, tj. do 19. 9. 2019, mogoče poslati na elektronski naslov Masa.Djuricaping@eimvpong.si.

Vse pripombe, ki jih bodo pripravljavci osnutka okoljskega poročila prejeli na obeh posvetih, prek spletnega vprašalnika in v obliki dodatnih pripomb, bodo pregledani in povzeti v poročilu, ki bo objavljeno. Pripravljavci osnutka okoljskega poročila se bodo na prejete pripombe v poročilu tudi pisno odzvali.

Gradiva in predstavitve iz posveta so objavljena na spletni strani NEPN (podstran DOKUMENTI IN POVEZAVE) in dostopne prek spodnjih povezav.

Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podane pripombe vljudno zahvaljujemo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika