Novica

Predstavitev predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je potekala javna predstavitev predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Udeležence je na predstavitvi zakona nagovoril minister Kumer (Avtor: MOPE).

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je pripravljen z namenom spodbujanja razvoja obnovljivih virov energije (OVE) in naslavlja umeščanje fotonapetostnih in vetrnih proizvodih naprav v prostor. Z njim se zasleduje doseganje mednarodno zavezujočih ciljev Slovenije na področju OVE ter cilje podnebno nevtralne družbe.

Zakon ureja posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje. S predlogom zakona se urejajo zlasti:

  • zahteve vzpostavitve območij prednostnega umeščanja OVE ter določanja nekaterih posebnosti umeščanja naprav na OVE na teh območjih;
  • posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje;
  • regulativne peskovnike;
  • dvojno rabo prostora na nekaterih območjih, kjer obstaja neizkoriščen potencial (npr. fotovoltaika na protihrupnih ograjah avtocest, ipd.).

Prisotne predstavnike splošne, strokovne in medijske javnosti je uvodoma nagovoril minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, ki je osvetlil nujnost sprejetja te pomembne zakonodaje za povečevanje deleža OVE, ki ga Slovenija glede na evropske direktive ne dosega. »Globalni trendi kažejo jasno usmeritev v sončno in vetrno energijo. Mednarodna agencija za energijo je napovedala, da bo do leta 2025 kar 95 odstotkov vse nove proizvodnje električne energije temeljilo na obnovljivih virih energije,« je poudaril minister Kumer in med drugim omenil dolgotrajne ter kompleksne administrativne postopke, ki so v Sloveniji trenutno v veljavi, ponekod pa tudi nepotrebne absolutne prepovedi. »Slovenija je v zaostanku na področju izkoristka sončne, sploh pa vetrne energije. Kot država in družba smo na tem področju dolžni storiti resne premike,« je bil jasen minister in za obdobje svojega mandata na tem področju zagotovil spodbujanje razvojnega preboja, ki bo Sloveniji omogočil prehod v brezogljično družbo.

Slovenija po deležu sonca in vetra pri izrabi OVE precej zaostaja za drugimi državami članicami EU, niti ne dosega osnovnega minimalnega izhodiščnega deleža 25% na leto. Zaradi zamujenega časa se trend še nekaj časa ne bo bistveno spremenil, saj stvari ni mogoče spremeniti čez noč. V prihodnjih letih bo potrebno nadoknaditi razvojni zaostanek in predlog zakona je prvi korak v tej smeri.

Povezava na predstavitev

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika