Novica

Predstavitev projekta ELENA

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

V prostorih Ministrstva za infrastrukturo je dne 5. 6. 2019 potekala predstavitev projekta ELENA, katerega namen je prispevati k hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije za projekte celovite energetske prenove stavb (CEPS) ožjega in javnega sektorja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«.

Prvi rok za prijavo na poziv ELENA poteče 21. 6. 2019.

Za ta namen je iz sklada ELENA, Evropska investicijska banka namenila nekaj več kot 1,5 milijona evrov sredstev. Namen predstavitve je bila natančnejša predstavitev projekta ELENA in objavljenega Poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo dne 21. 5. 2019 na Portalu Energetika.

Predstavitve so se udeležili predstavniki večine vabljenih potencialnih koristnikov tehnične pomoči ELENA, torej predvsem predstavniki ministrstev, med udeleženci so bili tudi predstavniki drugih ustanov, kot so Onkološki inštitut, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in predstavniki fakultet.

Ministrstvo za infrastrukturo je vse udeležence predstavitve projekta ponovno povabilo k prijavi operacij CEPS z namenom pridobitve nepovratnih sredstev TP ELENA in jih opomnilo, da prvi rok k prijavi poteče že 21. 6. 2019. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo so se z udeleženci predstavitve dogovorili, da se nadaljnji pogovori v okviru projekta ELENA nadaljujejo v okviru individualnih sestankov.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika