Novica

Predstavitev Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Klemen Potisek je s sodelavci na ministrstvu zainteresirani javnosti predstavil določbe Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Državni sekretar Potisek je poudaril, da je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s katero želimo omogočiti gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem možnost samooskrbe z električno energijo iz OVE z neto merjenjem proizvedene oziroma porabljene električne energije.

Uredba in na njeni podlagi izdan Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije določata osnovne pogoje in varnostne zahteve, katere je potrebno izpolniti, da posameznik lahko priključi napravo za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe.

Trenutno se omogoča izkoriščanje energije sonca, vetra in vode. Nazivna moč naprav za samooskrbo je omejena na 11 kVA, saj je v tej fazi prvenstveno namenjena gospodinjstvom. Proizvedena električna energija iz naprave take nazivne moči lahko pokrije potrebe gospodinjstva na letni ravni.

Naprava za samooskrbo mora izpolnjevati predpisane varnostne zahteve, s katerimi se zagotavlja primerna zaščita oseb, domačih živali in premoženja pred električnimi in drugimi nevarnostmi, ki se lahko pojavijo v času delovanja naprave.

Za nadzorovano uvajanje tega ukrepa je določena največja skupna nazivna moč naprav v koledarskem letu, ki znaša 7 MVA za gospodinjske odjemalce in 3 MVA za male poslovne odjemalce, skupaj torej 10 MVA/leto.

Ukrep samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije podpira tudi energetska politika Evropske unije, ki v svojem delovnem dokumentu »Najboljše prakse samooskrbe iz obnovljivih virov energije« povzema različne oblike samooskrbe, med katerimi je tudi neto merjenje proizvedene/porabljene električne energije, katerega uporablja že 10 držav članic EU.

Uredba in pravilnik bosta predvidoma sprejeta na vladi konec meseca oktobra 2015 in bosta stopila v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika