Novica

Predstavljeni rezultati raziskave REUS 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V prostorih GZS je 16. novembra 2015 potekala predstavitev rezultatov letošnje Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2015). Raziskava je zajela različne vidike ravnanja z energijo ter preučevala stopnjo osveščenosti in pripravljenosti na investiranje v ukrepe zmanjšanja rabe energije v gospodinjstvih v Sloveniji. Rezultati raziskave za državno upravo predstavljajo podlago za odločanje in oblikovanje ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Rezultati raziskave kažejo, da postajajo slovenska gospodinjstva vse bolj energetsko učinkovita, vendar ostaja še precej prostora za izboljšave.

Cene energije, ki se določajo na trgu, so se v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva znižale za 2 %, za industrijske porabnike pa za 5 %.

Na predstavitvi raziskave REUS 2015 so sodelovali Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo, ki je pobudnik raziskave, Dr. Karlo Peršolja, direktor Borzena, ki je soinvestitor in naročnik raziskave za državno upravo, Niko Martinec, direktor Energetske zbornice Slovenije in Irena Setinšek direktorica Inštituta Mediana.

 

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2015 je šesti val raziskave, ki je bila letos izvedena z namenom pridobivanja uporabnih informacij s področja rabe energije v slovenskih gospodinjstvih, navad individulanih uporabnikov energije ter ugotavljanja pripravljenosti uporabnikov za uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. Anketiranih je bilo skupaj 1006 gospodinjstev po vsej Sloveniji.

 

"Ministrstvo za infrastrukturo raziskavo spremlja že več let, njene izsledke pa uporabljamo tudi za spodbujanje energetske učinkovitosti. Rezultati omogočajo postopno dvigovanje standardov na področju učinkovite rabe energije" je na predstavitvi povedal direktor Direktorata za energijo Danijel Levičar.


Direktor Informe Echo Rajko Dolinšek kot predstavnik izvajalca raziskave je povedal, da so rezultati v povezavi s trendi dragoceno vodilo, če jih znamo pravilno interpretirati. S podobnimi projekti pa bodo nadaljevali tudi v Španiji, Slovaški, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter v Grčiji.

 

Ključni rezultati

Prihranek denarja in v enaki meri varovanje okolja sta glavna motiva za učinkovito ravnanje z energijo za skoraj dve tretjini gospodinjstev. Za večino ostalih gospodinjstev predstavlja glavni motiv predvsem prihranek denarja.

Letošnja raziskava REUS je pokazala premik v odnosu do učinkovite rabe energije, saj ni zaznala razkoraka med dejanskim in deklarativnim odnosom, ki je bil močno opazen v prejšnjih raziskavah.

Največji potencial prihranka energije je v izolaciji energetsko neučinkovitih stavb, ki v Sloveniji prevladujejo. Se pa situacija popravlja še posebej v večstanovanjskih stavbah. Optimističen pa je tudi pogled v prihodnost.

Pri ogrevanju in pripravi tople vode prevladujejo energetsko neučinkoviti sistemi. Glavna vira energije sta še vedno les in kurilno olje. V večini stanovanj je v času ogrevalne sezone temperatura enaka priporočeni. Bolj pogosta je tudi raba termostatskih ventilov, brez regulacije ogrevalnega sistema pa je manj kot petina stanovanj. Manj spodbudno je obnašanje pri prezračevanju, zlasti glede zapiranja radiatorskih ventilov med prezračevanjem.

Število gospodinjstev s klimatsko napravo je narasel za skoraj deset odstotkov.

V gospodinjstvih so še vedno veliki potenciali za  zmanjšanje porabe električne energije. Več kot polovica sijalk oz. žarnic je energetsko učinkovitih. Pri tem se povečal delež LED sijalk. Perilo pri maksimalni temperaturi še vedno pere več kot četrtina, električne kuhalne plošče predčasno ne ugaša skoraj polovica, več kot petina  pa jih ima v hladilniku nastavljeno temperaturo nižjo od priporočene.

Za dnevne prevoze gospodinjstva daleč najpogosteje uporabljajo avtomobil, ki je najmanj učinkovito prevozno sredstvo pri tem pa ni opaziti statistično značilnega trenda zmanjšanja uporabe. Verjetnost nakupa električne avtomobila se je glede raziskavo REUS 2012 povečala iz 6 % na 9 %.


Povzetek raziskave REUS 2015


Vir: Pozitivna energija, Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika