Novica

Pregled delovanja trga z električno energijo v letu 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. je izdelal poročilo Pregled delovanja trga z električno energijo v letu 2013.

Nov energetski zakon predvideva, da morajo vse javne stavbe s površino nad 250 m² imeti veljavno energetsko izkaznico.

Pregled delovanja trga z električno energijo v letu 2013, med ostalin prikazuje članstvo v bilančni shemi in količino sklenjenih poslov na izravnalnem trgu.

 

Na trgu z električno energijo je vsako leto različna dinamika tako na strani vstopov, kot tudi na strani izstopov iz bilančne sheme. Članstvo v bilančni shemi je konec leta 2013 znašalo 54 bilančnih skupin in 20 bilančnih podskupin.


Na izravnalnem trgu z električno energijo, je bilo v letu 2013 sklenjenih 546 poslov v skupni količini 66.488 MWh električne energije. Od tega je 18.065 MWh električne energije predstavljalo nakup izravnalne energije, 48.423 MWh pa prodajo izravnalne energije s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES). Največ poslov je bilo sklenjeno z blok produkti v skupni količini 52.279 MWh električne energije.

Skupna količina evidentiranih zaprtih pogodb in obratovalnih pogodb je znašala 80.297.697 MWh. Izvoz električne energije iz Slovenije brez upoštevanja energije, pridobljene iz hrvaškega dela NEK, je znašal 8.455.646 MWh električne energije, uvoz pa je znašal 9.841.932 MWh električne energije. Povprečna cena za pasovno energijo na slovenski energetski borzi BSP je leta 2013 znašala 43,17 EUR/MWh, kar je 10 EUR/MWh nižje kot leta 2012.

Sistemski operater je v letu 2013 potreboval 186.549,34 MWh električne energije za pokrivanje pozitivnih odstopanj ter 282.379,14 MWh za pokrivanje negativnih odstopanj. Povprečna cena za pozitivna odstopanja C+ je v letu 2013 znašala 49,12 EUR/MWh, povprečna cena za negativna odstopanja C- je znašala 42,88 EUR/MWh, razlika med njima pa 6,25 EUR/MWh.

 

Vir: Borzen


© 2012 - 2023 Portal Energetika