Novica

Pregled delovanja trga z električno energijo v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. je izdelal poročilo Pregled delovanja trga z električno energijo v letu 2014.

Pregled delovanja trga z električno energijo v letu 2014, med ostalim prikazuje članstvo v bilančni shemi in količino sklenjenih poslov na izravnalnem trgu.

Na trgu z električno energijo je vsako leto različna dinamika tako na strani vstopov, kot tudi na strani izstopov iz bilančne sheme. Leto 2014 je bilo na področju upravljanja bilančne sheme precej dinamično, saj je bilo na novo vključenih 11 članov, od tega 4 domače in 7 tujih družb. V enakem obdobju je iz bilančne sheme izstopilo 8 članov, od tega 1 domača in 7 tujih družb. V primerjavi s predhodnim letom se je število članov bilančne sheme povečalo za 3 nove člane. Članstvo v bilančni shemi je tako konec leta 2014 štelo 57 bilančnih skupin (20 slovenskih in 37 tujih podjetij) in 20 bilančnih podskupin (15 slovenskih in 5 tujih podjetij).

Na izravnalnem trgu z električno energijo,  je bilo v letu 2014 sklenjenih 954 poslov v skupni količini 78.975,5 MWh električne energije. Od tega je 40.745 MWh električne energije predstavljalo nakup izravnalne energije, 38.230,5 MWh pa prodajo izravnalne energije s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES). Največja količina poslov je bila sklenjena z blok produkti v skupni količini 52.955 MWh električne energije, največ poslov (494) pa je bilo sklenjeno z urnimi produkti.

Pri evidentiranju bilateralnih pogodb
je bilo stanje naslednje. Izvoz električne energije brez upoštevanja energije, pridobljene iz hrvaškega dela NEK, je v primerjavi z letom 2013 višji za 9,8 odstotka in je znašal 9.280.296 MWh električne energije, uvoz pa je bil nižji za 2,2 odstotka in je znašal 9.627.341 MWh električne energije. Medtem ko je izvoz električne energije  na slovensko-italijanski meji ostal na podobni ravni kot leto pred tem, pa se je izvoz na ostalih dveh mejah regulacijskega območja bistveno spremenil. Izvoz na avstrijski meji je bil v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 nižji za 38,5 odstotka in je znašal 1.338.487 MWh električne energije, na hrvaški meji pa se je izvoz brez upoštevanja hrvaškega dela NEK povečal za 57,1 odstotkov in je znašal 3.997.818 MWh. Uvoz na italijanski meji se je v primerjavi z letom poprej bistveno povečal in je znašal 543.711 MWh. Na avstrijski meji se je povečal za 9,6 odstotka in je znašal 5.560.738 MWh.  Skupni uvoz se ni bistveno spremenil in se je znižal za 214.591 MWh oz. 2,2 odstotka. Neto izmenjava električne energije na mejah slovenskega regulacijskega območja je v letu 2014 znašala 347.045 MWh, kar pomeni, da je  je bila  Slovenija tudi v letu 2014 neto uvoznik električne energije.

 

Cene za pozitivna (C+) in negativna odstopanja (C-) se določijo na podlagi potrebne energije za izravnavo elektroenergetskega sistema, ki nastane zaradi pozitivnih ali negativnih odstopanj udeležencev trga z elektriko. Sistemski operater je v letu 2014 potreboval 231.830,40 MWh električne energije za pokrivanje pozitivnih odstopanj, ter 292.513,34 MWh za pokrivanje negativnih odstopanj. Povprečna cena za pozitivna odstopanja (C+) je v letu 2014 znašala 41,63 EUR/MWh, povprečna cena za negativna odstopanja (C−) pa je znašala 40,71 EUR/MWh. Razlika med omenjenima cenama znaša le 0,92 EUR/MWh.

Podrobnješe informacije:


Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika