Novica

Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Slovenski portal za fotovoltaiko je objavil podatke o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji za leto 2013.

Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji je zbran iz javno dostopnih podatkovnih baz. Statistični podatki fotovoltaičnega trga v letu 2013 v Sloveniji prikazujejo:

 • število novih sončnih elektrarn v letu 2013 je 363,
 • skupna moč novih sončnih elektrarn v letu 2013 je 31,9 MW,
 • število vseh sončnih elektrarn je 3293,
 • skupna moč vseh sončnih elektrarnje 252,8 MW,
 • proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn (podatek za leto 2012) je 163 GWh,
 • delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn (podatek za leto 2012) je 1 %,
 • letni prihranek emisij CO2 je 89.6 kt CO2-eq,
 • število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji (ocena za leto 2012) je 500 – 700,
 • število podjetij (ocena za leto 2012) je 100 – 300,
 • število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Slovenijije je > 40,
 • letni promet je > 100 mio € in
 • delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave je 0,1 – 10 %.

Razen statističnih podatkov fotovoltaičnega trga v Sloveniji, prikazuje pregled še:

 • statistiko sončnih elektrarn,
 • regijsko statistiko sončnih elektrarn,
 • odkupne cene električne energije proizvedene iz sončnih elektrarn,
 • deleže obnovljivih virov energije v Sloveniji v letu 2013 in
 • sončno obsevanje na vodoravno površino v Sloveniji v letu 2013.

Preliminarno poročilo za leto 2013 o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji je objavljeno na povezavi.

 

Vir: Slovenski portal za fotovoltaiko


© 2012 - 2024 Portal Energetika