Novica

Premogovnik Velenje podpisnik resolucije ReSource

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Na zaključni konferenci ReSource, ki je potekala junija v Zagorju ob Savi, je sodeloval tudi Premogovnik Velenje. V mednarodnem projektu ReSource so srednjeevropske rudarske regije s pomočjo znanstvenih institucij raziskovale možnosti za učinkovit razvoj po končanem rudarjenju in izpostavile odločilno vlogo rudarskih regije za razvoj evropskih držav.

Možnosti nadaljnjega razvoja po koncu rudarjenja so bile identificirane na naslednjih področjih: spodbujanje proizvodnje obnovljive energije, raba obnovljivih virov energije po končanem rudarjenju, geotermalna energija iz rudniških vod, proizvodnja biomase na degradiranih rudniških površinah, valorizacija rudarskih kulturnih potencialov in regionalni razvoj z uporabo celostnih pristopov.
 
Na koferenci so bili predstavljeni cilji in rezultati projekta ReSOURCE, kot so soočanje s problemi nekdanjih rudarskih regij v Evropski uniji, vloga držav in regij pri prestrukturiranju bivših rudarskih regij, ohranjanje in promocija rudarske dediščine, raba geotermalne energije iz rudniških virov v regiji, srednjeevropske regije ter soočanje s posledicami rudarjenja in primeri uspešnih pristopov prestrukturiranja rudarskih regij.
 
Sledil je svečan podpis resolucije ReSource, ki so jo podpisali partnerji projekta ReSource in predstavniki rudarskih krajev, predstavniki Evropskega parlamenta ter predstavniki različnih organizacij. V imenu Premogovnika Velenje je resolucijo ReSource podpisal Stojan Špegel, vodja Muzeja Premogovništva Slovenije.
 
Osnovne točke resolucije obravnavajo rudarstvo, ki je cela stoletja prinašalo blaginjo regijam in državam. Premog je bil črno zlato in nahajališča rud so sprožala migracijske valove. Rudarjenje je pogosto postalo hrbtenica gospodarskega razvoja. Rudarska območja in njihovo gospodarstvo so se hitro razvijali, pri čemer je bil razvoj največkrat v celoti podvržen potrebam rudarske industrije. Če zatona ali konca rudarjenja ne spremljajo potrebni ukrepi, takšna območja običajno hitro nazadujejo in propadajo.

Podpisniki resolucije želijo spomniti politične predstavnike držav in Evrope na velik prispevek in odločilno vlogo, ki so jo rudarske regije imele in jo še vedno imajo za razvoj evropskih držav.


© 2012 - 2022 Portal Energetika