Novica

Prenehanje koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni na vodotoku Krka

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura
Reka Krka

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbo o prenehanju koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni na vodotoku Krka, s katero ugotavlja, da je koncesija, zaradi razdrtja koncesijske pogodbe, ki sta jo sklenila koncedent RS in koncesionar Ribogojstvo Goričar d. o. o., iz Slivja, v celoti prenehala.


© 2012 - 2022 Portal Energetika