Novica

Prenehanje veljavnosti Sklepa o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 113/09). Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada razveljavlja Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, saj je pristojnost določanja višine povprečnega prispevka za zagotavljanje podpor iz obnovljivih virov energije prešla na podlagi Energetskega zakona in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije na Javno agencijo RS za energijo.

Sklep se bo uporabljal do uveljavitve Akta o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije Javne agencije RS za energijo, na katerega da soglasje vlada in s katerim se določa povprečni mesečni prispevek za zbiranje namenskih sredstev za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika