Novica

Prenehanje začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Polje – RTP Vič, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu z Zakonom o urejanju prostora veljajo začasni ukrepi še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta.

 


© 2012 - 2022 Portal Energetika