Novica

Prenos dela koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Bukovlje na vodotoku Završnica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo, s katero se del koncesije v deležu 85 odstotkov za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Bukovlje na vodotoku Završnica prenese s koncesionarja VPD, Bled, d. o. o. na koncesionarja Marel, d. o. o.

Koncesionar VPD, Bled, d. o. o. je skupaj s koncesionarjem Aquawatt Žirovnica, d. o. o. pridobil vodno pravico-koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Bukovlje na vodotoku Završnica z odločbo vlade z dne 26. 6. 2008.

Prenos vodne pravice-koncesije na drugo fizično ali pravno osebo je možen, če novi koncesionar v skladu s 121. členom ZV-1 izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za pridobitev koncesije. Marel, d. o. o. je z dosedanjim koncesionarjem VPD, Bled, d. o. o. 13. 4. 2011 sklenil Prodajno pogodbo o nakupu parcelne št. 62/4 k.o. Zabreznica do 7/10, na kateri bo stala mala hidroelektrarna. Marel, d. o. o. je z drugim koncesionarjem Aquawatt Žirovnica, d. o. o. sklenil dodatno pogodbo o finančnem vlaganju in gradnji male hidroelektrarne. S tem bo skupni delež Marel, d. o. o. proti deležu Aquawatt Žirovnica, d. o. o. znašal 85 odstotkov / 15 odstotkov.

Za podpis Koncesijske pogodbe je vlada pooblastila ministra za kmetijstvo in okolje.


© 2012 - 2022 Portal Energetika