Novica

Omogočen prenos presežkov energijskih deležev OVE v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 7. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu, ki uvaja možnost odstopanja od predpisanih energijskih deležev obnovljivih virov energije (OVE) v posameznem letu. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 93/2022.

Uredba o obnovljivih virih energije (OVE) v prometu ureja področje predpisanega obveznega energijskega deleža obnovljivih virov energije v pogonskih gorivih.

Sprememba Uredbe omogoča prilagoditev na izjemne okoliščine, ki so nastale na trgu pogonskih goriv v letu 2022 zaradi Rusko - ukrajinske vojne, ob hkratnem prizadevanju pa omogoča, da na doljši rok ohranimo trend doseganja ciljev razogljičenja na področju prometa.

Novela uvaja možnost odstopanja od predpisanih energijskih deležev OVE v posameznem letu. Zavezanci v primeru nedoseganja predpisanega energijskega deleža OVE v posameznem koledarskem letu cilj lahko morebitne primanjkljaje dosežejo s presežkom energijskega deleža OVE v enem izmed predhodnih ali naslednjih treh letih.

S prenosi presežka energijskega deleža v obdobje, kjer delež ni bil dosežen, je dobaviteljem omogočena večja fleksibilnost, saj se tako razpoložljive količine biogoriv spreminjajo, kot se spreminjajo tudi cene. Z novo ureditvijo bo omogočeno lažje prilagajanje razmeram na trgu.

Povezava na izdano uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika