Novica

Prenosni plinovod Rogaška Slatina-Trojane vključen v energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada je na današnji seji podala soglasje za vključitev prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina – Trojane v energetsko infrastrukturo.

Podvrtavanja za plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane.

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10 in 53/11 – v nadaljevanju: uredba), mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo.

Za pridobitev obravnavanega soglasja mora izvajalec energetske dejavnosti v skladu s 15. členom uredbe vložiti vlogo v 30 dneh po pridobitvi lastninske pravice ali drugega pravnega naslova za uporabo že zgrajenega oziroma obstoječega objekta za posamezen objekt, omrežje ali napravo, ki sestavlja infrastrukturo. 16. člen uredbe natančno določa vsebino zahteve za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo.


© 2012 - 2022 Portal Energetika