Novica

Prenovljene spodbude Eko sklada občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter nov poziv za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

V okviru novega javnega poziva 70SUB-PP19 je na voljo 10 mio EUR sredstev za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage. Nepovratne finančne spodbude se bodo skladno s tem pozivom odslej dodeljevale na območju celotne Slovenije, ne le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Od vseh razpoložljivih sredstev bo najmanj 2,0 mio EUR namenjenih občinam, ki imajo določen delež ozemlja v zavarovanem območju, najmanj 2,0 mio EUR pa občinam, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Spodbude bodo namenjene zgolj za nakup novih vozil za cestni promet na električni pogon ali na vodik, ne pa več za avtobuse na plin in priključne hibridne avtobuse. Novi javni poziv poleg vozil kategorij M2 in M3 vključuje tudi vozila kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci. Nepovratna spodbuda znaša do 80 % vrednosti cene posameznega vozila, vendar ne več kot 300.000 EUR za električno in 500.000 EUR za vozilo na vodik.

Nov javni poziv 68SUB-KV19 za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka poleg spodbud za komunalna vozila vključuje še spodbude za delovna vozila oziroma stroje, namenjene vzdrževanju javnih površin. Namen poziva je z nakupom novih komunalnih vozil zamenjati zastarela komunalna vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter s tem zmanjšati količino emitiranih delcev ter znižati raven hrupa. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 900.000 EUR. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV.

Poziva veljata do porabe razpisanih sredstev  oziroma do objave zaključka pozivov v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2022 Portal Energetika