Novica

Prenovljene spodbude Eko sklada za podjetja in občine

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud pravnim osebam za naložbe v učinkovito rabo energije ter občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena je na voljo 17 mio EUR nepovratnih sredstev.

Z novim javnim pozivom 72SUB-sNESLS19 so nepovratne finančne spodbude namenjene občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (namenjenih kulturi, razvedrilu, izobraževanju, znanstveno raziskovalnemu delu, zdravstveni oskrbi, športu, muzeji, arhivi in knjižnice). Nove stavbe morajo biti visoko energijsko učinkovite, pri čemer mora biti potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. S pozivom se občine pri novogradnjah spodbuja k odločitvi za optimalno in trajnostno zasnovo stavb, učinkovito vodenje, nadzor in izvedbo projektov, kar dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja ter višjo kakovost bivalnega in delovnega okolja. Spodbude se spreminjajo v segmentu opredelitve lesene gradnje, kjer je po novem vgradnja lesene fasadne obloge in lesenega stavbnega pohištva obvezna. Druga bistvena novost je zahteva za omejitev rabe energije tudi za pohlajevanje. Višina nepovratne finančne spodbude ostaja nespremenjena glede na prejšnji javni poziv, znaša lahko od 240 do 400 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

Kombinirane finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije so z javnim pozivom 76FS-PO19 na voljo za pravne osebe, in sicer v obliki nepovratnih finančnih sredstev v višini do 20 % vrednosti naložbe in kredita s subvencionirano 0 % obrestno mero.  Za nepovratna sredstva je na voljo 7 mio EUR, za kredite pa 5 mio EUR. Skladno s pozivom so poleg lokalnih skupnosti, podjetij, zadrug, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti, do spodbud upravičena tudi društva in vse druge pravne osebe vpisane v poslovni register (npr. tudi verske skupnosti). Z namenom poenostavitve priprave vlog ni več potrebna investicijska dokumentacija. Poleg širokega nabora ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih in ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije je odslej do spodbude upravičena tudi naložba v plinski kondenzacijski kotel za centralno ogrevanje, slednje zgolj na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Vir: Eko sklad

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika