Novica

Preoblikovanje energetskega sistema Evrope – poletni energetski sveženj Evropske komisije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Evropska komisija je v okviru strategije za energetsko unijo 15. julija 2015 predstavila predloge za nov dogovor za odjemalce energije, začetek preoblikovanja evropskega trga z električno energijo, posodobitev označevanja z energijskimi nalepkami in revizijo sistema EU za trgovanje z emisijami.

Energetski sveženj je pomemben korak naprej pri izvajanju strategije za energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost, ki je bila uvedena februarja 2015 kot ena od političnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. V ospredju predlogov je načelo „energijska učinkovitost je na prvem mestu“, gospodinjstva in poslovni odjemalci pa se umeščajo v osrčje evropskega energetskega trga.

Evropski sistem trgovanja z emisijami je pripravljen na prihodnje izzive
Evropski sistem trgovanja z emisijami (ETS) je osrednje orodje EU za boj proti podnebnim spremembam in za usmeritev na poti EU proti nizkoogljičnemu gospodarstvu. Predlog pomeni močan signal mednarodni skupnosti pred začetkom pariškega vrha o podnebju. Prihaja v odločilnem času, v katerem so pokazali trdno odločenost tudi drugi pomembni akterji, kot so države G7 in Kitajska. Komisija je revidirala sistem trgovanja z emisijami, da bi lahko ostal najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zmanjševanje emisij v prihodnjem desetletju. To je prvi zakonodajni korak na poti do uresničitve zaveze EU, da bo do leta 2030 zmanjšala domače emisije toplogrednih plinov za najmanj 40 %. Z ambicioznim podnebnim ukrepom se ustvarjajo poslovne priložnosti in odpirajo novi trgi za inovacije in uporabo nizkoogljičnih tehnologij. Cilj predlaganega, bolj usmerjenega ukrepa je varovanje mednarodne konkurenčnosti tistih industrijskih sektorjev, ki jim najbolj grozi selitev njihove proizvodnje iz EU na območja, kjer je v zakonodaji manj omejitev glede toplogrednih plinov, pa tudi spodbujanje energetskih vlaganj v smeri inovativnih in čistejših alternativ. Komisija poleg tega predlaga, da države članice s prihodki iz trgovanja z emisijami financirajo ukrepe za pomoč tretjim državam, ki se prilagajajo na vplive podnebnih sprememb.

Več informacij: Informativni list o reformi ETS

Revizija nalepke o energijski učinkovitosti za večjo jasnost
„Energijska učinkovitost je na prvem mestu“ je osrednje načelo strategije za energetsko unijo, saj je mogoče z njim zelo učinkovito doseči nižje emisije, zagotoviti prihranke odjemalcem in zmanjšati odvisnost EU od uvoza fosilnih goriv. Uspeh označevanja z energijskimi nalepkami je od njegove uvedbe pred 20 leti spodbudil razvoj energijsko vse učinkovitejših izdelkov. Zaradi tega pa je sedanja nalepka postala prezapletena. Komisija predlaga vrnitev k prvotni lestvici od A do G na energijski nalepki, ki je preprostejša in jo potrošniki dobro razumejo.

Revizija direktive o označevanju z energijskimi nalepkami, ki jo je predlagala Komisija, zagotavlja skladnost in kontinuiteto, potrošnikom pa omogoča, da bodo z bolj ozaveščenimi odločitvami prihranili energijo in denar.

Več informacij: Informativni list o označevanju z energijskimi nalepkami

Krepitev položaja odjemalcev energije
Komisija se zaveda, da morajo biti državljani v osrčju energetske unije, zato predstavlja sporočilo o novem dogovoru za odjemalce energije, ki temelji na strategiji treh stebrov: 1. odjemalcem z boljšim obveščanjem pomaga, da privarčujejo denar in energijo; 2. omogoča, da imajo odjemalci pri odločanju o sodelovanju na energetskem trgu na voljo več možnosti, in 3. ohranja najvišjo raven varstva potrošnikov.

Odjemalci bi morali biti enako dobro obveščeni in imeti enako moč kot kupci in prodajalci na veleprodajnih trgih, to pa bi dosegli z uvedbo jasnejših pravil za zaračunavanje in oglaševanje, verodostojnih orodij za primerjanje cen in z uveljavljanjem njihove velike pogajalske moči s pomočjo kolektivnih sistemov (npr. s kolektivnimi zamenjavami dobaviteljev in energetskimi zadrugami).

Odjemalci morajo imeti tudi možnost, da proizvajajo in porabijo energijo pod poštenimi pogoji, da bi prihranili denar, pomagali okolju in zagotavljali zanesljivost oskrbe.

Nova zasnova energetskega trga
Strategija za energetsko unijo je zasnovana tako, da nam bo pomagala doseči naše podnebne in energetske cilje za leto 2030 in zagotovila, da bo EU postala vodilni proizvajalec energije iz obnovljivih virov v svetovnem merilu. Če želimo doseči te cilje, moramo v temelju spremeniti evropski elektroenergetski sistem, vključno s prenovo evropskega trga z električno energijo.

S sporočilom se začenja javno posvetovanje o vprašanju, kakšna naj bi bila nova zasnova trga z električno energijo, da bi zadovoljila pričakovanja odjemalcev, prinesla resnične koristi od nove tehnologije in olajšala vlaganja, predvsem v obnovljive vire energije in nizkoogljično proizvodnjo energije; ter da bi upoštevala medsebojno odvisnost držav članic EU na področju energetske varnosti.

Taka zasnova bi prinesla največ koristi od čezmejne konkurence in omogočila decentralizirano proizvodnjo električne energije, vključno z energijo za lastno porabo, in bila v podporo nastajanju inovativnih podjetij za energetske storitve.

Več informacij: Informativni list o novi zasnovi trga in novemu dogovoru za odjemalce

Evropska komisija je glede nove zasnove energetskega trga odprla tudi javno posvetovanje z vsemi deležniki glede vprašanj, ki bi jih bilo potrebno nasloviti, med njimi:

  • izboljšave delovanja trga in investicijski signali;
  • povezovanje trga z obnovljimi viri;
  • povezovanje maloprodajnih in veleprodajnih trgov;
  • krepitev regionalnega usklajevanja oblikovanja politik, med sistemskimi operaterji in naložbami v infrastrukturo;
  • upravljanje notranjega trga z električno energijo;
  • evropska razsežnost varnosti oskrbe.

Več informacij o posvetovanju se nahaja na spletni strani Consultation on a new Energy Market Design. To posvetovanje spremlja dodatno javno posvetovanje glede pripravljenosti na tveganja na področju zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Več informacij o tem posvetovanju na spletni strani Public consultation on risk preparedness in the area of security of electricity supply. Deležniki so vabljeni k sodelovanju v procesu posvetovanja.

Na spodnjih povezavah se nahajajo dokumenti, ki jih je Evropska komisija objavila v sklopu poletnega energetskega svežnja:

I. ETS reform

II Energy Labelling

III. "New Deal" for Energy Consumers

IV. Market Design Initiative

Accompanying papers/consultations:

Online versions of the consultations:

Infographs:

Vir: Evropska komisija


© 2012 - 2024 Portal Energetika