Novica

Prestavitev plinovoda R 26 na območju Dešna

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja–Kresnice na območju Dešna. Veljati bo začela petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Območje načrtovane prostorske ureditve se nahaja pod naseljem Dešen v občini Moravče, kjer poteka obstoječi plinovod R 26 in kjer je že več let evidentirano plazenje terena.

V letih 1996 in 1997 so bile zaradi povečanih obremenitev zemljine na plinovodno cev izvedene tudi delne (lokalne) sanacije plazu oziroma plinovoda, ki pa zaradi velikosti plazovitega območja niso zadostna oziroma trajna rešitev. V obdobju po sanaciji so se izvajale geodetske meritve in merjenja s sondami, ki so na zahodnem delu evidentiranega plazu sicer prikazale zmanjšano intenziteto plazenja, na vzhodnem delu pa se je plazenje terena nadaljevalo. Zaradi navedenega je bila optimalna rešitev prestavitev obstoječega plinovoda na tem območju na geološko stabilnejše območje. Iz tega razloga se je tudi izdelal državni prostorski načrt.

S sprejemom uredbe na Vladi RS ter z objavo v Uradnem listu RS se postopek priprave DPN zaključi.


© 2012 - 2022 Portal Energetika