Novica

Prestrukturiranje Šaleške premogovne regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji 58. redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prestrukturiranjem Šaleške premogovne regije.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je sprejel sklep, ki določa, da mora biti odločitev za časovni okvir in pravični prehod za zaprtje Premogovnika Velenje in opustitev rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj sprejeta do konca 2020.

Z namenom izpolnitve zgoraj omenjenega sklepa in priprave ukrepov za prestrukturiranje premogovnih regij je Slovenija pristopila k sodelovanju v Platformi Evropske unije za premogovne regije v prehodu. S sklepom vlade je bila ustanovljena vladna delovna skupina za prestrukturiranje premogovnih regij na ravni državnih sekretarjev. Naknadno je bila ustanovljena tudi operativna delovna skupina Ministrstva za infrastrukturo, ki deluje kot podpora prejšnji in vključuje širši nabor deležnikov.

Ministrstvo za infrastrukturo je že pripravilo predlog projekta »Priprava nacionalne strategije in akcijskega načrta za prestrukturiranje premogovnih regij, Savinjsko-šaleške in Zasavske, v skladu z načelom pravične tranzicije« za prijavo na razpis Programa EU za podporo strukturnim reformam 2019, na podlagi katerega lahko Republika Slovenija pričakuje tehnično pomoč pri pripravi ustreznih dokumentov. Služba EU za podporo strukturnim reformam bo namreč ob predpostavki uspešnega kandidiranja na javnem razpisu izbrala in financirala zunanjega pripravljavca, od katerega se pričakuje priprava analize ključnih priložnosti in izzivov slovenskih premogovnih regij, predloga nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, predloga akcijskega načrta za Savinjsko-Šaleško regijo in predloga akcijskega načrta za Zasavsko regijo.
 
Ministrstvo za infrastrukturo osnutek nacionalne strategije pričakuje pred poletjem leta 2020, osnutek obeh akcijskih načrtov za prestrukturiranje premogovih regij pa v jeseni leta 2020. Končni predlog strategije ter obeh akcijskih načrtov bo pripravljen predvidoma do konca leta 2020, ko ga bo odobrila Vlada RS. Takrat bo tudi znan časovni okvir opustitve rabe premoga v Savinjsko-Šaleški regiji.

Priprava Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije je predvidena za leti 2020 in 2021.

Financiranje prestrukturiranja premogovnih regij ne bo mogoče učinkovito izvesti brez evropskih sredstev.  

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika