Novica

Preventivna vaja državnega pomena NEK 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena NEK 2014.

 

Foto: NEK

Dvodnevna kombinirana vaja NEK 2014 bo izvedena z namenom celovitega preverjanja pripravljenosti na jedrsko nesrečo.

Vaja bo izvedena s predpostavko, da je zaradi napake pri delovanju NEK prišlo do izrednega dogodka, ki ga je NEK razvrstil v eno od predvidenih stopenj nevarnosti. Zaradi izrednega dogodka je velika verjetnost, da pride do sprostitve radioaktivnih snovi v okolje in razširjanje radioaktivnega oblaka v širšo okolico. V reševanje nastalega položaja se vključijo pristojni organi, službe in organizacije na lokalni, regijski in državni ravni ter ostale zmogljivosti, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanju načrtovanih zaščitnih ukrepov ob jedrski nesreči.

Z vajo se preverijo rešitve iz načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, preizkusi se sitem vodenja aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči, preveri se primernost organiziranja, delovanja in zmogljivosti za ukrepanje ob jedrski nesreči, preizkusi se usklajenost sprejetih odločitev v različnih službah in enotah, ki sodelujejo pri izvajanju nalog ter ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. V praktičnem delu vaje se preveri sprejeti koncept delitve tablet kalijevega jodida. Na osnovi analize vaje se izboljšata ukrepanje in pripravljenost na ukrepanje ob jedrski nesreči v NEK.

Vir: MO


© 2012 - 2024 Portal Energetika