Novica

Prihranki na računih za električno energijo v času epidemije koronavirusa

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo prejema mnogo vprašanj v zvezi z računi za elektriko v času epidemije koronavirusa. Za boljše razumevanje ugodnosti je predstavljena podrobnejša razlaga posameznih postavk na računih in izračunan prihranek zaradi nezaračunavanja postavk prispevka OVE+SPTE in omrežnine za obračunsko moč.

Struktura cene na položnici za obračun električne energije

Na mesečni položnici plačujemo mesečno porabljeno energijo (kWh) po visoki tarifi (VT – delavnik med 6. in 22. uro) in po mali tarifi (MT – ponoči, sobota, nedelja in prazniki). Nekateri odjemalci imajo ves čas enotno tarifo (ET). Ta del pripada dobaviteljem elektrike, večji del ga konča pri proizvajalcih – elektrarnah.

Poleg porabljene energije plačujemo tudi strošek omrežja – omrežnino (brez omrežja ni elektrike). Ta del konča pri operaterjih omrežja (ELES, SODO) in pri elektrodistribucijskih družbah. Omrežnino plačujemo delno glede na porabljeno energijo (kWh), ločeno za VT in MT (dvotarifno merjenje) oz. ET (enotarifno merjenje). Del omrežnine pa se plačuje glede na obračunsko moč (kW/mesec). Ta je odvisna od jakosti glavne varovalke in je zapisana na vsakem prejetem računu.

Poleg energije in omrežnine plačujemo še tri prispevke:

  • prispevek za delovanje operaterja trga, sorazmerno s celotno mesečno porabljeno energijo (kWh). Ta del je namenjen za delovanje Borzena.
  • prispevek za energetsko učinkovitost, sorazmerno s celotno mesečno porabljeno energijo (kWh). Ta prispevek URE se porablja za spodbujanje energetske prenove stavb.
  • prispevek za spodbujanje obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) – ta prispevek OVE+SPTE se plačuje sorazmerno z obračunsko močjo (kW/mesec).

Glede na porabljeno celotno energijo plačujemo še trošarino (kWh). Ta gre v državni proračun.

Na vsoto vsega se zaračuna še 22% davek na dodano vrednost (DDV). Tudi ta gre v državni proračun.


Ukrepi Vlade RS in Agencije za energijo

Vlada RS je ceno prispevka OVE+SPTE za obdobje treh mesecev (od 1. 3. do 31. 5. 2020) postavila na na nič. Cena je običajno 0,73896 €/kW/mesec za gospodinjstva in 0,99297€/kW/mesec za odjem na NN brez merjenja moči.

Agencija za energijo je za enako obdobje postavila ceno tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč, na nič. Cena je običajno 0,74142 €/kW/mesec za obe odjemni skupini (gospodinjstva in odjem na NN brez merjenja moči).


Kolikšni so mesečni prihranki na položnicah za elektriko od obdobje marca do maja 2020

Obračunska moč odjemalca in odjemna skupina sta navedeni na vsakem računu za elektriko. Skupni mesečni stroški bodo zaradi neplačevanja prispevka OVE+SPTE in omrežnine za obračunsko moč z vključenim DDV nižji za:

  • gospodinjski odjem -  od 5,42 EUR do 77,66 EUR,
  • odjem na NN brez merjenja moči - od 6,35 EUR do 292,00 EUR.

Natančen izračun mesečnih prihrankov zaradi uveljavitve ukrepa oprostitve plačevanja prispevka OVE+SPTE in omrežnine za obračunsko moč so prikazani v priloženi tabeli ločeno za obe vrsti odjema glede na obračunsko moč merilnega mesta.


Pojasnilo o možnih napakah

Ukrepa vlade RS in Agencije za energijo sta bila uveljavljena 21. marca 2020, ko je bilo okrog 60.000 položnic za mesec marec 2020 že poslanih. Nekateri odjemalci bodo zato morda prejeli napačne položnice. Dobavitelji jih bodo preklicali in poslali nove ali pa razliko poračunali naslednjič.


Ukrepanje odjemalca v primeru napake

Če odjemalec meni, da gre pri obračunu za napako, naj račun reklamira pri svojem dobavitelju. Način reklamacije in kontaktni podatki dobavitelja so vidni na računu.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika